Trạm Xăng dầu

Trí Minh Phát chính thức trở thành đầu mối nhập khẩu xăng dầu theo Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu do Bộ Công thương cấp. Công ty đã thực hiện các chiến lược mở rộng và phát triển hệ thống phân phối, mạng lưới đại lý và khách hàng; củng cố và nâng cao vị thế cạnh tranh tại thị trường phía Nam; mở rộng quy mô hoạt động, thị phần, phát triển danh mục sản phẩm, gia tăng uy tín và thương hiệu TMP.