Về công ty

Công ty TNHH Trí Minh Phát các lĩnh vực kinh doanh: Tổng đại lý xăng dầu nhớt, dịch vụ vận tải, sửa chữa ô tô, dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ taxi 42.